Köpvillkor

 1. Om TADAH kafferosteri AB

  Företaget har sitt säte i Lenhovda. Företagets postadress är Romarliden 2.

Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till [email protected] med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.


 1. Beställning

När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress.

Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till [email protected].


 1. Leverans

Våra normala leveranstider är 2-8 dagar.

Beställningar som tas emot fram till tisdagar kl. 14.00 skickas på onsdagar.  
Frakti Sverige:
För beställningar upp till 499 SEK: 59 SEK
För beställningar från 500 SEK: fri frakt!
Vi skickar med DHL Service Point i Sverige. Du kommer att meddelas viae-post att paketet finns tillgängligt på din närmaste postombud. 
Förnärvarande levererar vi till vissa EU-länder (Finland, Danmark, Tyskland ochNederländerna). Frakt kostar 250 kr, fri frakt från 1000SEK. Om du vill beställa frånett annat land, kontakta oss på mail: team@ tadah.se

Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi harmeddelat  dig om längre leveranstid) ska du kontakta oss påe-postadress: [email protected].


 1. Priser

Alla priser i butiken anges i SEK och alla priser är inklusive 12% eller 25% moms.

Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter ipriser beroende på felaktig information och förbehåller ossrätten att justera priset.


 1. Ångerrätt

Vid köp av varor på webbplatsen har du som kund en lagstiftad 14  dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som  du har beställt.

5.1 Vid nyttjande av din ångerrätt: 

Du måste meddela att du ångrardig. Meddelandet ska skickas till oss [email protected].  I dittmeddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart ochtydligt.

Du bör omedelbart och senast inomlagstiftad 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produkternatill oss.

Du står för returfrakt, leveransoch skick på produkterna vid retur, produkterna bör därförskickas välpaketerade och i ursprunglig  förpackning.

På återbetalningsbeloppetförbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarandevärdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde  vidanvänd eller skadad produkt.

5.2 Ångerrättengäller inte vid:

Produkter som på grund av hälso-eller hygienskäl har förseglats  (plomberats) och därförseglingen (plomberingen) har brutits av dig.

Produkter som har karaktär avförseglad ljud- eller bildupptagning och där förseglingen harbrutits av dig.

Specialtillverkad produkt, som harskräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personligprägel efter dina önskemål.

Tjänster som har fullgjorts ochdär du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utanångerrätt.

Varor som snabbt kan försämras, exempelvis livsmedel.


 1. Reklamation och klagomål

Vi besiktigar alla produkter innandessa skickas till dig. Skulle  produkten ändå vara skadadeller felexpedierad när den anländer åtar vi  oss i enlighetmed gällande konsumentskyddslagstiftning att  kostnadsfrittåtgärda felet.

Du måste alltid kontakta oss förett godkännande innan du returnerar en defekt vara.

Klagomålet ska skickas omedelbartefter att defekten har upptäckts.

6.1 Hur går du tillväga vid reklamation?

Eventuella fel och defekt skaalltid reklameras till [email protected] där du anger ditt namn, dinadress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.

Om det inte lyckas oss att åtgärdafelet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig förden defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.

Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om detvisar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer viriktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.


 1. Ansvarsbegränsning 

Vi tar inget ansvar förindirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.

Vi accepterar inget ansvar förförseningar/fel till följd av omständigheter utanförföretagets rådande (Force Majeure). Dessa  omständigheterkan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans frånleverantör.

Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektiveleverantör och  andra faktorer utanför vår kontroll.


 1. Produktinformation

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på dennawebbplats samt  slutförsäljning av produkter. Vi garanterarinte att bilderna återger  produkternas exakta utseende då enviss färgskillnad kan förekomma  beroende på bildskärm,fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid  på bästasätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.


 1. Information om Cookies

Enligt lag om elektronisk information ska besökare på enwebbplats i  integritetssyfte få information om att cookiesanvänds. Informationen i  cookien är möjlig att använda föratt följa en användares surfande.  Cookie är en litentextfil som webbplatsen du besöker begär att få spara  pådin dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekarcookies. Mer  information kan man hitta på Post ochtelestyrelsens hemsida.


 1. Personuppgifter

Genom att handla hos TADAHkafferosteri AB accepterar du vår  dataskyddspolicy och vårbehandling av dina personuppgifter. Vi värnar  om dinpersonliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljereller vidareger aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättsliggrund.

TADAH kafferosteri AB är ansvarigför behandlingen av personuppgifter  som du lämnat till osssom kund. Dina personuppgifter behandlas av oss  för att kunnahantera din beställning samt i de tillfällen då du har  önskatnyhetsbrev eller kampanjerbjudanden - för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov.

Nedan information är en summeringav hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen(GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.


10.1 Vad är enpersonuppgift?
En personuppgift är all information somdirekt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

10.2 Vilka uppgifterlagrar vi?
För att kunna hantera din beställning samtsvara på frågor relaterat  till din order (kundtjänst)lagrar vi ditt förnamn- och efternamn,  adress, telefonnummer,e-postadress, ip-adress och köphistorik.

Dina uppgifter lagras så längevi har en rättslig grund att behandla  dina uppgifter,exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller  föratt efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

10.3 Rättslig grund
Isamband med ett köp behandlas dina personuppgifter för attfullfölja avtalet med dig.
Marknadsföring, kampanjer ochliknande utskick sker efter samtycke från dig.

10.4 Vilka uppgifter delasoch med vilket syfte?
10.4.1 Betalleverantör

Vid genomförande av köp, delasinformation med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn,efternamn, adress, e-postadress och  telefonnummer. Väljer duatt betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunnagenomföra köpet  och för att skydda parterna motbedrägeri.
De betalleverantörer (betaltjänster) som vianvänder oss av är: Klarna, Visa, Mastercard.

10.4.2 Fraktbolag
Föratt kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtalmåste vi dela med specifik information med fraktbolaget. Det somdelas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifterför leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även kommaatt delas med fraktbolaget för avisering.
De fraktbolag visamarbetar med är: DHL, UPS.

10.4.3 Nyhetsbrev
Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev delas förnamn,efternamn och e-postadress med vår nyhetsbrevsleverantör. Dettaför att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudandeni marknadsföringssyfte.
Vi använder GetANewsletter för utskick av nyhetsbrev.

10.5 Rätten tilltillgång
Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

10.6 Rätt till rättelse
Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

10.7 Rätten att bli glömd
Du kan när som helst be att uppgifterna somavser dig raderas. Det finns få undantag till rätten tillradering, som till exempel om det  ska behållas för att vimåste uppfylla en rättslig förpliktelse  (exempelvis enligtbokföringslagen).

10.8 Ansvarig fördataskydd
TADAH kafferosteri AB är ansvarig förlagring och behandling av  personuppgifter i webbutiken och sertill att reglerna efterföljs.

10.9 Så skyddar vi dina personuppgifter
Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicerakänslig  information som exempelvis personuppgifter ochlösenord på ett säkert  sätt. Vi använder en svenskplattform, Quickbutik, som drivs av Quickbutik AB med säte iHelsingborg. 


 1. Ändringar till de Allmänna Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företaändringar i  villkoren. Ändringar av villkoren kommer attpubliceras online på  webbplatsen. De ändrade villkoren ansesför accepterade i samband med  order eller besök påwebbplatsen.


 1. Tvist och lagval

I tillfälle av att tvist inte kanlösas i samförstånd med företagets  kundtjänst och kunden,kan du som kund vända dig till Allmänna  Reklamationsnämnden,se arn.se. För boende i ett annat EU-land än  Sverige kan manlämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för  medlingi tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr

Vid eventuell tvist följer vibeslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessaallmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.